REKLAMASJONER             

Forhandleren skal umiddelbart melde fra om en reklamasjonssak til Nordic Brand Hub AS ved å fylle ut reklamasjonsskjemaet og sende det til service@brandhub.no. Nordic Brand Hub AS vil behandle reklamasjonssaken og gi skriftlig tilbakemelding til forhandleren. Hvis det er en reklamasjonssak vil forhandleren få tilbakemelding på om produktet skal sendes til serviceverksted eller om det vil bli utstedt en kreditnota.

Reklamasjonsskjema.pdf